Minőségpolitika

A WaterLab Kft. minőségpolitikája

A WaterLab Kft. vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését. A mindennapi munkavégzésünk során célként tűztük ki egy hatékony marketingmunkával támogatott, a piaci változásokat állandóan követő és gazdaságosan működő szolgáltatás megvalósítását. Tudatában vagyunk annak, hogy a minél magasabb vevői igények kielégítésére csak folyamatos fejlődéssel tudunk megfelelni. Fenti célok minél hatékonyabb megvalósulása érdekében, társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be, működtet és folyamatosan fejleszt. A Társaság vezetése elsődleges szempontnak tartja, hogy partnereink (vevőink, beszállítóink) mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett tevékenységek minőségével, melyek az alábbiak:

• laboratóriumi víztisztító berendezések szervizelése, kereskedelme, importja, valamint

• szűréstechnológiai eszközök kereskedelme, importja. Ennek érdekében működésünk során a vevőközpontúságra kiemelt hangsúlyt fektetünk.

Mottónk: „A hatékony működés kulcsa az elégedett vevő”

Alapelveink:

• A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges személyi és technikai feltételeket, valamint munkatársaink képzését.

• A Társaság jó hírnevét, a szervezett munkavégzést a képzett és tapasztalt munkatársi gárda mindenkor biztosítja.

• Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy a minőségcentrikus munkavégzés elkötelezettje legyen.

• Tevekénységünkhöz kapcsolódó jogszabályi és szabványi követelményeket betartjuk és ezt partnereinktől is megköveteljük.

• Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.

• A megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel törekszünk a vállalt határidők mindenkori betartására.

• A Társaság minőségirányítási rendszerét, működési folyamatait folyamatosan fejlesztjük, ennek érdekében minőségcélokat tűzünk ki, amelyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük és értékeljük.

A Társaság vezetése elvárja, hogy munkatársai a minőségpolitikában foglaltaknak megfelelően végezzék munkájukat.